Аднародныя члены сказа

Аднародныя члены сказа на сайте sk-olivie.ruПрачытайце тэкст і вызначце аднародныя члены сказа. Якую ролю яны выконваюць у сказе: дзейнікаў, выказнікаў ці даданых членаў сказа?

Аднародныя члены сказа. 3. Калі аднародныя члены стаяць у сярэдзіне сказа, то пасля абагульняльнага слова ставіцца двукроп'е, апасля аднародных членаў — працяжнік

Аднароднымі называюцца такія члены сказа, якія адносяцца да аднаго і таго ж члена сказа, адказваюць на адно і тое ж пытанне Яны могуць быць аднародныя і неаднародныя.

Звычайна аднародныя члены сказа належаць да адной і той жа часціны мовы: Мне здаецца, з першым промнем сонечным я цябе [Беларусь] пазнаў і палюбіў…

Тэма: "Аднародныя члены сказа" (5 клас). Мэты: сістэматызаваць і паглыбіць веды вучняў пра аднародныя члены.

Одноро́дные чле́ны предложе́ния — главные или второстепенные члены предложения, связанные в нём с одной и той же словоформой и выполняющие одну и ту же синтаксическую функцию.

(Аднародныя дзейнікі - адной рыскай, аднародныя выказнікі - дзвюма, аднародныя даданыя члены сказа - хвалістай лініяй).

Наверх. Кантрольна тэставая работа. Праверачная работа Па Тэме `аднародныя члены сказа`.

На Студопедии вы можете прочитать про: Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа. Подробнее...

Кантрольная работа "Аднародныя члены сказа" 4 клас Варыянт 1 1. Выпішы сказ з аднароднымі членамі сказа. •

Однородные члены могут быть соединены сочинительными союзами и произносятся с "интонацией перечисления".

Урок по теме Сказы з аднароднымі членамі. Теоретические материалы и задания Беларуская мова, 5 класс. Якласс — онлайн школа нового поколения.

Наш накірунак "Аднародныя члены сказа".Сёння мы даведаемся, што такое аднародныя члены сказа і нывучымся вызначаць іх у сказе.
Картинка из видео : Урок па беларускай мове "Аднародныя члены сказа" 4 клас